عوارض جانبی جسمانی و روانی مصرف اپیوم

۱۴۰۲-۰۷-۰۸
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف شربت اپیوم

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: شربت‌ اپیوم به عنوان داروهایی با محتوای مخدر از گروه اپیوئیدها شناخته می‌شوند و برای درمان درد شدید بکار می‌روند. این داروها […]