۱۴۰۲-۰۲-۳۰
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض ترامادول بر مغز

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: ترامادول یک داروی تسکین درد قوی است که به عنوان یک آنالژزیک آگونیست موجب تسکین درد می‌شود. این دارو به عنوان یک […]