۱۳۹۹-۰۹-۱۵
مرکز ترک اعتیاد

ترک شربت اپیوم

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: شربت اپیوم مخدری بسیار اعتیاد آور است که تمامی آلکالوئید‌های کدئین، مرفین و تریاک را دارا می باشد به همین جهت مصرف […]
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
کلینیک ترک اعتیاد

شربت تریاک چیست؟

مرکز ترک اعتیاد آکسون ، کلینیک ترک اعتیاد آکسون : تنتور افیون و مخلوط افیون از نام‌های دیگر شربت تریاک هستند، این ماده در حقیقت یک داروی گیاهی با رنگ […]