۱۳۹۶-۱۲-۰۹
کلینیک آکسون

ارتباط میان مصرف سیگار و اعتیاد به مواد مخدر

کلینیک ترک اعتیاد ، مرکز ترک اعتیاد آکسون: جدای از مضرات مصرف سیگار از وابستگی روانی گرفته تا بالا رفتن خطر ابتلا به انواع سرطان، در مقاله‌ باورهای غلط در باره […]