۱۴۰۱-۰۱-۰۱
کلینیک ترک اعتیاد

ترک الکل در منزل

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اعتیاد به الکل، بیماری پیچیده ای است و علم پزشکی به تازگی شروع به درک آن کرده است. درمان اعتیاد به الکل […]
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
کلینیک ترک اعتیاد

الکل و هذیان خمری

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: افرادی که الکل می نوشند، در هنگام ترک الکل بصورت غیر اصولی یا انجام هرگونه خوددرمانی، یا کاهش ناگهانی مقدار مصرف، ممکن است […]