۱۴۰۱-۰۷-۳۰
کلینیک ترک اعتیاد

اختلال تنگنا هراسی چیست؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اختلال تنگنا هراسی، نوعی اختلال اضطرابی است که ابتلای به آن باعث ترس غیرمنطقی از فضاهای کوچک، تنگ و بدون مکانیسم فرار […]