۱۴۰۰-۰۱-۰۲
کلینیک ترک اعتیاد

اعتیاد به الکل و اختلال شخصیت خودشیفته

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: یکی از ویژگی های افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته این است که باورهای خود بزرگ بینانه و رفتار خود پسندانه و […]