۱۳۹۷-۰۵-۱۶

۶ ویژگی کلیدی مرکز بستری ترک اعتیاد و سوء مصرف مواد

کلینیک ترک اعتیاد آکسون ، مرکز ترک اعتیاد آکسون:به تبع افزایش میزان مصرف مواد مخدر در کشور مراکز درمان اعتیاد زیادی تاسیس شده اند که متاسفانه برخی از آنها به […]

تماس