۱۳۹۸-۰۶-۰۹
مرکز ترک اعتیاد

زندگی جدید بعد از ترک اعتیاد

مرکز ترک اعتیاد آکسون ، کلینیک ترک اعتیاد آکسون : مطالب بسیاری درباره ترک اعتیاد وجود دارد، از لزوم ترک مصرف مواد اعتیادآور گرفته تا بهترین روش‌های ترک اعتیاد و […]
۱۳۹۷-۰۵-۱۶

6 ویژگی کلیدی مرکز بستری ترک اعتیاد و سوء مصرف مواد

کلینیک ترک اعتیاد آکسون ، مرکز ترک اعتیاد آکسون:به تبع افزایش میزان مصرف مواد مخدر در کشور مراکز درمان اعتیاد زیادی تاسیس شده اند که متاسفانه برخی از آنها به […]