2018-01-06
نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد

نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد

خانواده و پیشگیری از اعتیاد مهم‌ترین نهاد اجتماعی که در  پیشگیری از اعتیاد می‌تواند بسیار مؤثر باشد، خانواده است. پیشگیری از اعتیاد در مراکز مختلفی از جمله مدرسه، محل کار، […]