۱۳۹۶-۱۲-۱۴
تغذیه در اعتیاد

اثرات منفی اعتیاد بر روی تغذیه

مقدمه اعتیاد به انواع مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی و بهداشتی است. که عوارض آن تهدیدی جدی برای جامعه می‌باشد. ترک اعتیاد شامل تغییرات عادات و رفتارهای منفی […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۹
تغذیه در درمان اعتیاد

نقش تغذیه در درمان اعتیاد

مقدمه افرادی که به انواع و اقسام مواد مخدر و مشروبات الکلی اعتیاد دارند، به دلیل تاثیرات بسیار زیان‌بار این ترکیبات و نیز عدم توجه به تغذیه خود، دچار کمبودها […]