۱۳۹۶-۱۲-۱۹
نقش تغذیه در درمان اعتیاد

نقش تغذیه در درمان اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد آکسون ، مرکز ترک اعتیاد آکسون : در مقاله اثرات منفی اعتیاد بر روی تغذیه ، به تاثیری که اعتیاد روی سیستم غذایی فرد مصرف کننده میگذارد […]
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
food and addiction

اثرات منفی اعتیاد بر روی تغذیه

کلینیک ترک اعتیاد آکسون ، مرکز ترک اعتیاد آکسون : در مقاله‌های ارتباط میان مصرف سیگار و اعتیاد به مواد مخدرو بیماری ایدز و ارتباط آن با مواد مخدر درباره آسیب‌های جسمی و […]