تشخیص ماری جوانا در آزمایش بزاق

۱۴۰۱-۰۳-۱۸
کلینیک ترک اعتیاد

ماری جوانا چه مدت در بدن باقی می ماند؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: ماری جوانا که در دسته مواد محرک قرار می گیرد، بسیار اعتیاد آور است و سوء مصرف آن عوارض روانی و جسمانی […]