ترک مرفین چه مدت طول می‌کشد؟

۱۴۰۲-۰۸-۰۶
کلینیک ترک اعتیاد

ترک مرفین چه مدت طول می‌کشد؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: ترک مرفین یکی از فرآیندهای پیچیده و چالش‌برانگیز در مسیر بهبود افراد معتاد به این ماده مخدر می‌باشد. مرفین یکی از ترکیباتی […]