ترک اعتیاد و درمان زوال عقل

۱۴۰۱-۰۵-۱۵
کلینیک ترک اعتیاد

رابطه اعتیاد و اختلال زوال عقل

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: مصرف طولانی مدت الکل، مسکن های تجویز شده توسط پزشک، داروهای آنتی کولینرژیک و محرک هایی همچون ماری جوانا ممکن است احتمال […]