ترک اعتیاد به شربت تریاک

۱۳۹۸-۰۸-۱۸
کلینیک ترک اعتیاد

شربت تریاک چیست؟

مرکز ترک اعتیاد آکسون ، کلینیک ترک اعتیاد آکسون : تنتور افیون و مخلوط افیون از نام‌های دیگر شربت تریاک هستند، این ماده در حقیقت یک داروی گیاهی با رنگ […]