تاثیر کوکائین بر اختلال اضطراب

۱۴۰۱-۰۹-۲۶
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر کوکائین بر اختلال اضطراب

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: کوکائین، محرکی است که مصرف آن باعث کاهش سرعت فعالیت مغز و تشدید اضطراب خواهد شد. زمانی که اثرات کوکائین از بین […]