تاثیر مصرف مواد مخدر بر ناتوانی ذهنی

۱۴۰۲-۰۲-۱۶

تاثیر مصرف مواد مخدر بر ناتوانی های ذهنی

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: باید بدانید که تقریبا 5 درصد از افرادی که دارای معلولیت ذهنی هستند نیز با اختلال مصرف مواد مخدر دست و پنجه […]