تاثیر مصرف الکل بر بی خوابی

۱۴۰۱-۱۲-۲۰
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر مصرف الکل بر بی خوابی

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اعتیاد به الکل و بی خوابی معمولاً بطور همزمان اتفاق می افتد، زیرا بسیاری از افرادی که با مشکلات خواب دست و […]