تاثیر مشروبات الکلی بر پریودی

۱۳۹۹-۰۷-۲۶
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف الکل در دوران قاعدگی

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: در مقاله الکل چیست؟ با الکل و عوارض آن آشنا شدیم، اما بانوان به دلیل تفاوت های فیزیولوژیکی که با آقایان دارند، […]