تاثیر اعتیاد بر علائم بی اشتهایی

۱۴۰۱-۱۲-۱۳
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر بی اشتهایی بر اعتیاد

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: افرادی که با بی اشتهایی دست و پنجه نرم می کنند ممکن است به منظور سرکوب بی اشتهایی و افزایش وزن، به […]