تاثیر اعتیاد بر اختلال سازگاری

۱۴۰۱-۰۴-۲۵
کلینیک ترک اعتیاد

رابطه اعتیاد و اختلال سازگاری

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: در صورت داشتن استرس ممکن است در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به اختلال سازگاری و سوء مصرف مواد باشید. اختلال سازگاری […]