۱۳۹۶-۱۲-۰۸
کلینیک ترک اعتیاد آکسون

بیماری ایدز و ارتباط آن با مواد مخدر – بخش دوم

کلینیک ترک اعتیاد آکسون ، مرکز ترک اعتیاد آکسون : در بخش اول مقاله بیماری ایدز و ارتباط آن با مواد مخدر درباره ویروس HIV خواندیم، با نحوه عملکرد این […]
۱۳۹۶-۱۲-۰۶
کلینیک ترک اعتیاد آکسون

بیماری ایدز و ارتباط آن با مواد مخدر – بخش اول

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون : در مقالات مربوط به پیشگیری از اعتیاد و برنامه ریزی پیشگیری از اعتیاد اشاره شد که اعتیاد و مصرف مواد اعتیاد آور […]