۱۴۰۱-۰۶-۱۹
کلینیک ترک اعتیاد

اختلال اضطراب چیست؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: باید بدانید که اضطراب با احساسات عادی، عصبی بدون یا نگران بودن بکلی تفاوت دارد و معنای آن ترس بیش از حد […]