۱۳۹۸-۰۷-۰۶
بهترین مرکز ترک اعتیاد

تفاوت جنسیتی در اعتیاد و درمان آن

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون : تفاوت‌های قابل توجهی در اعتیاد زنان و مردان وجود دارد. مردان بیشتر از زنان مواد اعتیادآور مصرف می‌کنند و درصد اوردوز […]