۱۳۹۸-۰۶-۰۲
مرکز ترک اعتیاد

اعتیاد به مرفین و عوارض مصرف آن

مرکز ترک اعتیاد آکسون ، کلینیک ترک اعتیاد آکسون : در مقاله مرفین چیست؟ این ماده مخدر را بررسی کردیم، همانطور که در انتهای مطلب اشاره کردیم مصرف خودسرانه این […]
۱۳۹۸-۰۵-۲۶
مرفین

مرفین چیست؟

مرکز ترک اعتیاد آکسون ، کلینیک ترک اعتیاد آکسون : مرفین نوعی مخدر اپیوئیدی است که از تریاک بدست می‌آید، اولین شخصی که مرفین را از تریاک استخراج کرد آدام […]