۱۴۰۱-۱۱-۲۲
مرکز ترک اعتیاد

اختلال مسخ شخصیت چیست؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اختلال مسخ شخصیت و یا مسخ واقعیت، نوعی اختلال روانی است که در طی آن بیمار احساس می کند، محیط اطرافشان غیر […]