۱۴۰۲-۰۳-۲۷
مرکز ترک اعتیاد

اختلال دوقطبی چیست؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: اختلال دوقطبی با دوره های خلقی خاصی در قطب های مخالف طیف خلق تعریف می شود که در این مقاله به بررسی […]