۱۴۰۰-۱۰-۱۱
کلینیک ترک اعتیاد

تاثیر کوکائین بر سلامت مصرف کننده

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: کوکائین یک محرک بسیار اعتیاد آور است که توانایی آسیب رساندن به سیستم قلبی عروقی و تنفسی را دارد و منجر به […]