۱۴۰۰-۰۷-۲۷
کلینیک ترک اعتیاد

ابتلا به اعتیاد تقصیر چه کسی است؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: به نظر می رسد دیگران را مقصر دانستن، بخشی از ذات و طبیعت انسان است. برای بسیاری افراد، یافتن مقصر و یا تقصیر […]