آیا یکبار مصرف هروئین باعث اعتیاد می شود؟

۱۴۰۰-۰۶-۲۰
کلینیک ترک اعتیاد

آیا یکبار مصرف هروئین باعث اعتیاد می شود؟

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: هروئین یک ماده مخدر قوی است که منجر به وابستگی و اعتیاد مصرف کنندگان این ماده مخدر خواهد شد. گرچه بعید است […]