آمفتامین و بیماری قلبی و عروقی

۱۳۹۸-۰۹-۰۹
اعتیاد و بیماری قلبی و عروقی

اعتیاد و بیماری های قلبی و عروقی

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: سوءمصرف مواد اعتیادآور چه از نوع غیرمجاز مانند تریاک ، هروئین ، کوکائین ، ماری‌جوانا ، الکل و … و چه از نوع […]