۱۴۰۲-۰۴-۳۱
کلینیک ترک اعتیاد

عوارض مصرف کتامین

کلینیک ترک اعتیاد آکسون، مرکز ترک اعتیاد آکسون: کتامین یک داروی آنستزی آنالجزیک و هالوژنه‌ای است که ابتدا در دهه 1960 به عنوان یک داروی عمومی در جراحی استفاده شد. اما […]