ترک اعتیاد قمار

قمار چیست؟

این روزها بازار بازی های دسته جمعی و قمار بسیار داغ است و متاسفانه بسیاری از هموطنان برای کسب درامد روی به انجام این نوع از بازیها آورده اند اما از این نکته اطلاعی ندارد که رسالت این دسته بازی ها باخت شما و پیروزی صاحبین این کسب و کار است. بدیهی است که همه ما در طول زندگی با کسانی برخورد داشته ایم که به قمار اعتیاد پیدا کرده اند و دلیل آن تبلیغاتی است که صاحبین بنگاه های شرط بندی انجام میدهند و باعث میشوند تا افراد نسبت به قمار اعتیاد پیدا کنند. ترک قمار و شرط بندی بسیار دشوار است و بنابرتجربه به تنهایی امکان پذیر نیست و نیاز به دریافت مشاوره، کمک و راه نمایی دارد.
طبیعی است که ترک اعتیاد قمار نیاز به درمانی جسمانی ندارد اما آنقدر اعتیادآوری شرط بندی زیاد می باشد که ترک قمار نیاز به دریافت خدمات روانشناسی و روانپزشکی دارد.
ترک قمار

ترک قمار:

همانطور که گفتیم ترک قمار نیاز به خدمات روانشناختی دارد. به همین جهت ترک اعتیاد قمار در کلینیک ترک اعتیاد آکسون تحت نظر مشاورین روانشناسی و روانپزشکی بعد از بررسی ویژگی های شخصیتی و انجام تست ها و آزمون های مختلف شروع میشود تا بیماران اعتیاد به قمار بتوانند به سادگی و در کوتاه ترین زمان ممکن به حقیقت اصلی در رابطه با بنگاه های شرط بندی دست یابند و زندگی خود را بر اساس حقیقت ادامه دهند.