انتقال مبتلایان به مواد مخدر

انتقال مبتلایان به اعتیاد به کلینیک ترک اعتیاد آکسون

انتقال معتاد به مراکز درمانی از گذشته یکی از اصلی ترین چالش های خانواده ها برای انتقال بیماران بوده، چرا که متقاعد کردن این نوع از بیماران برای مراجعه به مراکز درمانی کار دشواری است که معمولا با مقاومت از طرف بیمار رو به رو شده و به همین دلیل متاسفانه برای انتقال مبتلایان به اعتیاد از روش های غیر اصولی استفاده میشود.
اما تقابل علم و تجربه در کلینیک ترک اعتیاد آکسون، منجر به تشکیل تیمی حرفه ای شده است تا علاوه بر حفظ اطمینان خاطر خانواده ها از انتقال صحیح بیماران با آمبولانس انتقال معتاد به مرکز ترک اعتیاد آکسون، بیماران نیز با میل خود اقدام به مراجعه به کلینیک ترک اعتیاد کنند و خود اولین قدم را به سمت کسب سلامتی بردارند. انتقال معتاد به کلینیک از اصلی ترین قدم های حرکت به سمت زندگی جدید می باشد.
تیم انتقال مبتلایان به اعتیاد مرکز ترک اعتیاد آکسون، متشکل از روانشناسان، روانپزشکان و پرسنل با تجربه می باشد و خود این امر میتواند ضامن حفظ سلامت بیماران شود.
امروزه، به واسطه شیوع مصرف مواد اعتیاد آورد در بین اقشار مختلف جامعه، مصرف مواد اعتیاد آور به یکی از مشکلات بهداشتی، درمانی و اجتماعی جهان تبدیل شده است و علت این امر آسیب شدید روانی و جسمانی مصرف مواد مخدر است. مواد اعتیاد آور مستقیما بر روی کارکرد مغز تاثیر میگذارند و به همین جهت است که مصرف طولانی این مواد میتواند باعث بروز اختلال در کارکرد مغز شود.
به دلیل صدمات که در اثر مصرف مواد مخدر به مغز فرد وارد میشود، بسیاری افراد علائم مشابهی با بیماران اعصاب و روان نشان میدهند و این موضوع باعث سردرگمی های مکرر خانواده ها میشود. ما از نگرانی خانواده ها آگاه هستیم و به همین جهت تمامی مراحل انتقال مبتلایان به اعتیاد به مرکز ترک اعتیاد آکسون توسط تیم مجرب مجموعه انجام میگرد.