۱۳۹۸-۰۷-۲۷
مرکز ترک اعتیاد

معرفی و بررسی کیت تست اعتیاد

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: رپید تست‌ها (آزمایش سریع) تست نواری و یا کیت تست، برای تشخیص سریع اعتیاد و برخی بیماری‌ها و غربالگری اولیه انجام می‌شود، […]