ترک اعتیاد به روش آب درمانی

۱۳۹۹-۰۹-۰۸
کلینیک ترک اعتیاد

آب درمانی ترک اعتیاد

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون:بر طبق گزارشات در ولایت هلمند افغانستان، مرکزی با عنوان آب درمانی ترک اعتیاد راه اندازی شده است. روش کار نیز به این […]