ارتباط اختلال دوقطبی و الکل

۱۴۰۰-۰۲-۱۱

اعتیاد به الکل و اختلال دوقطبی

مرکز ترک اعتیاد آکسون، کلینیک ترک اعتیاد آکسون: بیماران مبتلا به سوء مصرف الکل و اختلال دو قطبی از همپوشانی اعتیاد به الکل و اختلال دوقطبی با یکدیگر اطلاع دارند. […]