نیکوتین چیست

برگ گیاه تنباکو حاوی نیکوتین است که پس از خشک کردن و عمل تصفیه به اشکال مختلف به بازار ارائه می‌گردد.