گیاه خشخاش

گیاه خشخاش که از شیره آن تریاک بدست می‌آید

0/5 ( 0 بازدید )

تماس