اکس

قرص اکس یک ماده روان‌گردان با ساختار شیمیایی است که دارای شکل- رنگ و اسم‌های مختلفی است